Fif til at skabe et positivt åbent kontorlandskab

Med et åbent kontorlandskab gives der plads til samarbejde og sparring medarbejderne imellem. Dette kan i den grad være med til at skabe innovation og fællesskab. Dog er det vigtigt, at de rigtige rammer sættes for det åbne kontorlandskab, hvis ikke de ansatte skal føle sig unødigt forstyrret i deres arbejde. Du får her nogle fif til, hvordan du netop skaber et positivt åbent kontorlandskab.

Opstil skillevægge af let materiale

Opstår der mange forstyrrelser og støj fra visse områder på kontoret, kan dette med fordel løses ved at opstille skillevægge. Dette kan f.eks. være en fordel ved travle områder såsom døren mod toilettet, køkkenet eller kopimaskinen. Vælg helst skillevægge af lette materialer, således de ansatte selv kan flytte rundt på skillevæggene. På denne måde kan de nemt kreere små arbejdsområder selv, som tilpasses deres behov. Dette kan f.eks. være ved arbejde i teams eller sparring med hinanden.

Tilgodese de introverte medarbejderes behov

Et åbent kontormiljø er på papiret en super god løsning til kreative arbejdsmiljøer. Dog er det for nogle mennesketyper lidt af en udfordring. Ekstroverte personlighedstyper vil ofte opleve store fordele ved åbne kontorlandskaber, da de får energi af at sparre med hinanden. Introverte personlighedstyper vil derimod føle sig forstyrret og kan faktisk have svært ved at udføre deres arbejde. Disse behov skal selvfølgelig tilgodeses. Ønsker nogle medarbejdere at have en hjemmedag om ugen til at udføre deres arbejde, kan det klart være en fordel at tilgodese dette behov.

Hav godt styr på indretningen

Åbne kontorlandskaber stiller ekstra høje krav til indretningen af lokalet. Dette gælder både i forhold til ventilation, inventar, belysning og akustik. Er disse områder ikke for øje under indretningen af det store kontorlandskab, kan det virkelig påvirke medarbejderne negativt. Gode ventilationsanlæg, ergonomiske kontormøbler, kombination af naturligt dagslys og kunstigt lys samt akustikforbedrende elementer er alt sammen vigtigt at tænke ind i indretningen.

Placer medarbejderne strategisk

Placeringen af medarbejderne bør ikke ske tilfældigt på kontorer – og i særdeleshed ikke i åbne kontorlandskaber. Her er det ekstremt vigtigt at placere de ansatte strategisk, således de forstyrrer hinanden så lidt som muligt. Medarbejdere, der taler meget i telefon, bør placeres i ét område, så de ikke forstyrrer ansatte med opgaver af høj koncentration. Medarbejdere, som arbejder i teams, bør selvfølgelig placeres tæt på hinanden, således de ikke taler på tværs af kontoret.

Skriv et svar